தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : வட்டார, ஊர் வரலாறு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 37
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
வட்டார, ஊர் வரலாறு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4
பருத்தித்துறையூராம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரகுவரன், பா
பதிப்பகம் : தேடல் வெளியீடு
விலை : 750.00
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 260
ISBN : 9789555392136
வாருங்கள் பார்க்கலாம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
தோளூர் காணியாளர்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கருமையண்ணசுவாமி திருக்கோயில்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
ஈங்கூர் ஈஞ்சன் குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தம்பிராட்டியம்மன் திருக்கோயில்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
வரலாற்றில் திருப்பாதிரிப்புலியூர்க் கோயில்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : கிருட்டினமூர்த்தி, கோ
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
வரலாற்றில் அறச்சலூர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1967)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : நவரசம் கலை, அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 20
ISBN :
மேல்ஒரத்தை பொருள் தந்த குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : அண்ணன்மார் - பவானியம்மன் கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
வெண்டுவண் குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : மகாமாரியம்மன் கோயில்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 32
ISBN :
வாலறிவு பேசுகிறது - லீ குவான் யூ - சிங்கப்பூரின் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சிவம், க டாக்டர்
பதிப்பகம் : தாளையன் அச்சகம்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9558984019
காடையீசுவரர் கோயில் பொருளந்தை முழுக்காது குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : காடையீசுவரர் பங்கசாட்சி வெள்ளையம்மாள் அறக்கட்டளை
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 148
ISBN :
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan