வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 295
அக்காரம் அசுபம் அநிருதம் அம்பிகை
அக்கி அசுவம் அநீதி அமரபக்ஷம்
அக்கிரகாரம் அஞ்சனம் அநுக்கிரகம் அமாவாசை
அக்கிரமம் அஞ்ஞாதம் அநுகூலம் அமுது
அக்கிராசனம் அஞ்ஞாதவாசம் அநுசரித்தல் அயச்செந்தூரம்
அக்கிராசனாதிபதி அஞ்ஞானம் அநுட்டானம் அயபஸ்பம்
அக்கினி அட்சரம் அநுட்டித்தல் அயோக்கிதை
அக்கினி நட்சத்திரம் அட்டகம் அநுதினம் அர்ச்சனை
அக்கினிகாரியம் அட்டகாசம் அநுபந்தம் அர்த்தசாமம்
அகங்காரம் அணிமா அநுபவம் அர்த்தநாரீசுரன்
அகசுமாத்து அத்தம் அநுபவித்தல் அர்த்தம்
அகதி அத்தமனம் அநுபானம் அர்ப்பணம்
அகந்தை அத்தி அநுபோகம் அரம்பை
அகம்பாவம் அத்திபாரம் அநுமதி அரவம்
அகராதி அத்தியட்சன் அநுமானம் அராகம்
அகற்பிதம் அத்தியந்தம் அநேகம் அருச்சனை
அகாதன் அத்தியாயம் அப்பியாசம் அருணோதயம்
அகஸ்மாத்து அத்திரம் அப்பிராணி அருத்தம்
அகாலம் அத்துவிதம் அப்பு அருவம்
அகாலமரணம் அதிகம் அபகரித்தல் அலங்காரம்
அகிம்சை அதிகாந்தம் அபகாரம் அலட்சியம்
அகிலம் அதிகாரம் அபசயம் அலுவா
அகோசரம் அதிகாரி அபத்தம் அவகாசம்
அகோரம் அதிசயம் அபயம் அவசரம்
அகோராத்திரம் அதிட்டம் அபரஞானம் அவசியம்
அங்க சேட்டை அதிதி அபராதம் அவத்தை
அங்கம் அதோகதி அபவிருத்தி அவதாரம்
அங்கவீனன் அந்தகன் அபாண்டம் அவதி
அங்கீகரணம் அந்தம் அபாயகரம் அவதூறு
அங்கீகாரம் அந்தரங்கம் அபாயம் அவமானம்
அங்குசம் அந்தரம் அபானவாயு அவயவம்
அங்குட்டம் அந்தரவாணி அபிடேகம் அற்பம்
அங்குலம் அந்தஸ்து அபிநயம் அற்புதம்
அசந்தர்ப்பம் அந்நியம் அபிப்பிராயம் அன்னசத்திரம்
அசம் அந்நியோந்நியம் அபிமானம் அனுபவம்
அசமந்தம் அநந்தம் அபிவிருத்தி அனுபோகம்
அசரீரி அநர்த்தம் அபிஷேகம் அஸ்தம்
அசல் அநவரதம் அபூர்வம் அஸ்தமனம்
அசாக்கிரதை அநாகதம் அபேட்சை அஸ்தி
அசாத்தியம் அநாதி அபேதம் அஸ்திபாரம்
அசீரணம் அநாதை அம்சம் அஸ்திரம்
அசுத்தம் அநியாயம் அம்பாரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333