வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 94
ஆசிரியை ஆதுலம் ஆரியர்
ஆக்கம் ஆசீர்வாதம் ஆந்திரதேசம் ஆரூடம்
ஆக்கியோன் ஆசை ஆநந்தபரவசம் ஆரோக்கியம்
ஆக்கிராணம் ஆட்சி ஆநந்தம் ஆரோகம்
ஆக்ஞேயம் ஆட்சேபம் ஆப்தம் ஆலயம்
ஆக்ஞை ஆடம்பரம் ஆபத்து ஆலிங்கனம்
ஆகாசம் ஆடு ஆபாசம் ஆலோசனை
ஆகாயவிமானம் ஆடை ஆமை ஆவசியம்
ஆகாரம் ஆண்டகை ஆமோதித்தல் ஆவணம்
ஆகுலம் ஆண்டு ஆய்வு ஆவலாதி
ஆங்காரம் ஆண்மகன் ஆயத்தம் ஆவேசம்
ஆச்சரியம் ஆண்மை ஆயாஸம் ஆழம்
ஆசங்கை ஆண்யானை ஆயுசு ஆள்
ஆசமனம் ஆணை ஆயுதம் ஆள்வோன்
ஆசர் ஆணையாளர் ஆயுள் ஆற்றல்
ஆசனம் ஆத்திரம் ஆரணியம் ஆறு
ஆசனவாய் ஆத்துமா ஆரம் ஆறு கடலோடு கூடுமிடம்
ஆசாபாசம் ஆதரவு ஆரம்பம் ஆன்மா
ஆசாமி ஆதாரம் ஆரவாரம் ஆனீர்
ஆசாரம் ஆதி ஆராதனை ஆஜர்
ஆசானிடத்தன்பு ஆதிக்கம் ஆராதித்தல் ஆஸ்தி
ஆசியம் ஆதியந்தம் ஆராய்ச்சி ஆஸ்திகன்
ஆசிரமம் ஆதியோடந்தமாய் ஆரியம் ஆஸ்பத்திரி
ஆசிரியன் ஆதிரம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333