வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 59
திகைத்தல் தியானித்தல் திருட்டாந்தம் திருவடித்தாமரை
திங்கட்கிழமை திரம் திருட்டி திருவாளர்
திங்கட்டொடர்புடையது திரயம் திருத்தம் திருவிழா
திங்கட்பிறப்பு திரவியம் திருத்தி திரோபவம்
திங்கள் திராசு திருநாள் திலகம்
திங்களிறுதி திராட்சை திருநீறு திவ்வியம்
திட்டி திராவகம் திருப்தி திறம்
திட்பம் திரி திருப்பதி திறமை
திடம் திரிபு திருமகள் திறமையாளன்
திடீரெனல் திரு திருமணம் திறனாளன்
திண்ணம் திருஉள் நாழிகை திருமால் திறை
திண்ணியன் திருக்குளம் திருமாலுலகு தின்பண்டம்
திதி திருக்கோயில் திருமுழுக்கு தினசரி
திநம் திருக்கோயிற் செலவு திருமுன் தினம்
தியாகம் திருக்கோயிற் பயணம் திருவடி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333