வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 59
திட்டி திரம் திரி திரோபவம்
திடம் திரயம் திருட்டாந்தம் திலகம்
திதி திரவியம் திருட்டி திவ்வியம்
திநம் திராசு திருத்தி தினசரி
தியாகம் திராட்சை திருப்தி தினம்
தியானித்தல் திராவகம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333