தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குறமகள்
ஆசிரியர் பெயர் : Kuramagal
முகவரி : 20,Wade # H 516
2nd Wade Ave
Toronto - M6H4H3
Canada
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
குறமகள் அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2
உள்ளக்கமலமடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : குறமகள்
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 1876626674
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan