தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : உளவியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
உளவியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 400.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 12
ISBN : 9789551857912
உள்ளம் பெருங் கோயில்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கோகிலா மகேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 390.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 184
ISBN : 9789551857561
ஆளுமை உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மணியம் சிவகுமார்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9789551857547
அடிப்படை உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மணியம் சிவகுமார்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 480.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN : 9789551857530
வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 500.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 276
ISBN : 9789551857356
சீர்மிய உளவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857240
உளவியல் முகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857158
மனமெனும் தோணி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : கோகிலா மகேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : உளவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857196
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan