தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யுத்த காண்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் :
அமுதன், முல்லை
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
Telephone : 914424342926
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
எடை : 100
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan