தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருவள்ளுவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
வழித்துணைவன், மா
பதிப்பகம் : பாரி நிலையம்
Telephone : 914425270795
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 208
புத்தக அறிமுகம் :
ஊடக மதிப்புரைகள்
1 2 3 4
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தினகரன்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

திருவள்ளுவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாடகமாகத் தந்துள்ளனர். படிக்க சுவையாகவும், சுவாரசியமாகவும், வரலாற்றுச் செய்திகளை சொல்வதாகவும் நூல் அமைந்துள்ளது. - - - 2005.7.10 - - -

1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan