தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மழலைக் கரும்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
கதிரேசன், குழ
பதிப்பகம் : ஐந்திணைப் பதிப்பகம்
Telephone : 914428549410
விலை : 32
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 36
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan