தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உள்ளக்கமலமடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் :
குறமகள்
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 1876626674
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan