தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வள்ளல்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 64
தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற புத்தகம்
புத்தக அறிமுகம் :
இதில் அஞ்சி, ஆய், ஓரி, காரி, நள்ளி, பாரி, பேகன், குமணன், நல்லியக்கோடன் முதலிய ஒன்பது வள்ளல்கள் வரலாறு உரைக்கப்படுகிறது. இது முழுமையானதோ முடிவானதோ அன்று. ஆனால் முறையான வரலாறு அறிய உதவும். ஊக்கும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan