தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ரங்கநாத சித்தாந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணமூர்த்தி, த
பதிப்பகம் : நூலக இலக்கியம்
Telephone : 914424845034
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 80
புத்தக அறிமுகம் :
கிரந்தாலய சாஸ்திரத்தைப் பற்றி விஸ்தாரமாய் முதன முதலில் தமிழில் வெளிவரும் புத்தகம் என்று நூலகத் தந்தை எஸ்.ஆர்.ரங்கநாதன் முன்னுரையில் கூறியுள்ளார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan