தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திரையுலக மேதை சார்லி சாப்ளின்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
ராண்டார்கை
பதிப்பகம் : சாந்தி பதிப்பகம்
Telephone : 914428546719
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 8187249005
புத்தக அறிமுகம் :
சிரிப்பு நடிகர் சார்லி சாப்ளின் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, தமிழில் முதன் முதலாக சார்லி சாப்ளின் பற்றி அதிக தகவல்களுடன் வெளிவந்துள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan