தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் நாட்டு நூற்றொகை - 1970
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 106
புத்தக அறிமுகம் :
1970 இல் வெளியான தமிழ்ப் புத்தகங்களின் பட்டியல். தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை இயக்குநரின் ஆணையின்படி கன்னிமரா நூலகர் வே.தில்லைநாயகம் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan