தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வா
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
ஜெயந்தி சங்கர்naalaekaaldollar@gmail.com
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
Telephone : 914424896979
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :
தம்மக்கள் இவ்வுலகில் பிறந்திட தாம் ஓரு கருவியென நினைத்திடாமல், அவர்களைத் தமது நீட்சியாகவும் தமது மறுபகுதியாகவும் நினைத்திடும் பேற்றோர் குழந்தை வளர்ப்பில் செய்யக்கூடிய குளறுபடிகள் தான் எத்தனை எத்தனை? ஒரே குழந்தையாகவும் போய் விட்டால் அந்த மகனோ மகளோ இவ்வகைப் பெற்றோரிடம் மாட்டிக்கொண்டு வாழ்க்கை முழுவதும் சுமக்கக்கூடிய சுமையைப் பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? நகர்சார் வாழ்க்கை நமது பிள்ளைகளை எப்படி முடுக்கினால் ஓடிடும் இயந்திரங்களாக மாற்றிவிடுகிறது? மிக எளிய மொழியில் அத்தகைய உலகில் நடக்கக்கூடிய கதையை இந்நா

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan