தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் :
ஆண்டியப்பன், நாaavanna@yahoo.com
பதிப்பகம் : சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்
Telephone : 6567548436
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 108
ISBN : 9810442394
புத்தக அறிமுகம் :
சிங்கப்பூரை வாழ்விடமாகக் கொண்ட தமிழ் எழுத்தாளர்கள் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan