தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இருபெரும் கவிஞர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
சகத்ரட்சகன், சா
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan