தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிலப்பதிகாரத்தில் இசைச் செல்வங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2000)
ஆசிரியர் :
செயலட்சுமி, எஸ்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : இசைப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 360
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan