தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முத்ரா ராக்ஷஸம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2000)
ஆசிரியர் :
நடேச சர்மா, இ.கே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 176
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 176
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நாடகம் வரலாற்று நாடகமாகும். வரலாற்று மாந்தன் சாணக்கியனைத் தலைவனாக்க் கொண்டு எழுதப்பட்டதாகும். ராட்சசன், சந்திரகுப்தன் முதலிய வரலாற்று மாந்தர்கள் இந்நாடகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்நாடகம் விசாகத்தாரால் எட்டாம் நூற்றாண்டில் வடமொழியில் எழுதப்பட்டது. 1950 இல் வெளியான பதிப்பின் மறுபதிப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan