தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஹெபர்மாஸ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
முரளி, இரா
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பொதுவுடமை
பக்கங்கள் : 64
புத்தக அறிமுகம் :
இருபதாம் நூற்றாண் மார்க்சியம் வரிசையில் இரண்டாவது நூல். ஹெபர்மாஸ் பற்றி டாக்டர் பட்டம் பெற்ற பேராசிரியரால் எழுதப்பட்ட நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan