தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காற்றின் பக்கங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
மணாmanaachennai@yahoo.com
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
Telephone : 919444302967
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 224
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழ்ச் சமூகத்தின் அரசியல், கலாச்சாரம், இலக்கியம், திரைப்படம், உக்கிரமான நிகழ்வுகள் என்று பல்வேறு சமகாலத்தியச் செயல்பாடுகளை - ஆரவாரமில்லாத நடையில் ஆனால் உண்மை சார்ந்த பாசாங்கற்ற மொழியில் கேள்விகளை எழுப்புகின்றது மணாவின் "காற்றின் பக்கங்கள்" கட்டுரைத் தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan