தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அழிவின் அழைப்பிதழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (ஆகஸ்ட் 2008)
ஆசிரியர் :
தியாகலிங்கம், இthiagu@tiscali.co.uk
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 95
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 172
ISBN : 9788189748593
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
எய்ட்ஸ் நோய் விழிப்புப் பற்றி தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது நாவல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan