தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருக்குறளும் முகாமைத்துவமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
வேல்நம்பி, தி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857516
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • அறிமுகம் 
  • முகாமைத்துவத் தத்துவங்களும் திருக்குறளும் 
  • திருக்குறளில் திட்டமிடலும் ஒழுங்கமைத்தலும்
  • திருக்குறளில் ஊழியரிடல்
  • திருக்குறளில் வழிநடத்தலும் கட்டுப்படுத்தலும் 
  • தொகுப்புரை 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan