தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நேர் நேர் தோமா
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : நான்காம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கோபிநாத்
பதிப்பகம் : சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ்
Telephone : 914424342771
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 192
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan