தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உடல் உயிர் ஆத்மா
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜான்சன், ஜி
பதிப்பகம் : இளம்பிறை பதிப்பகம்
Telephone :
விலை : 150.00
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல் புனைவிலக்கியம்
பக்கங்கள் : 440
ISBN : 8188688026
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan