தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 0
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
என்ற அயலக ஆசிரியரின், தமிழிற்கு வந்த ஆக்கங்கள்
1
மகாவம்ச
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (அக்டோபர் 2009)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 350
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 400
மூலம் : English Wilhelm Geiger
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan