தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வள்ளுவர் பண்ணை
முகவரி : 137, பிராட்வே
  சென்னை - 600001
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
வள்ளுவர் பண்ணை வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
அரசரும் புலவரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1960)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : வள்ளுவர் பண்ணை
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 40
ISBN :
நூலகப்பணி
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1960)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : வள்ளுவர் பண்ணை
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூலகவியல்
பக்கங்கள் : 36
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan