தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
முகவரி : 10, ரெங்கனாநன் தெரு
தியாகராயர் நாகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
ராஜ்மோகன் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
வள்ளல்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
வள்ளல்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1975
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1975)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan