தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்மண் பதிப்பகம்
மின்-அஞ்சல் : tm_pathippagam@yahoo.co.in
தொடர்பு எண் : 914424339030
முகவரி : 2, சிங்காரவேலர் தெரு
தியாகராயர் நகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 37
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ்மண் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
1234
தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
தமிழர் வரலாறு (கி.பி 600 வரை)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 185
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 296
ISBN :
நாவலர் நாட்டர் தமிழ் உரைகள் - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 352
ISBN :
வலி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அறிவுமதி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 118
ISBN :
தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 118
ISBN :
உவமை வழி அறநெறி விளக்கம் - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 165
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
உவமை வழி அறநெறி விளக்கம் - 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
உவமை வழி அறநெறி விளக்கம் - 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
திரு.வி.க. தமிழ்க்கொடை அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : இளங்குமரனார், இரா
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
1234

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan