தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாரதி பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914424340205
முகவரி : 108, உஸ்மான் சாலை
தியாகராய நகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பாரதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
தமிழ் வளர்ச்சி ( மேம்பாடு + பயன்பாடு = வளர்ச்சி )
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : குழந்தைசாமி, வா.செ
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 190
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 452
ISBN :
உலகச் செவ்வியல் மொழிகளின் வரிசையில் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : குழந்தைசாமி, வா.செ
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
செவ்வியல் மொழி முதல் சேது சமுத்திரம் வரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : குழந்தைசாமி, வா.செ
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 198
ISBN :
புதிதாய் ஒரு வாழ்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1996)
ஆசிரியர் : சந்திரா மனோகரன்
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
தாய்மொழி பெறாததைச் சமுதாயம் பெறாது !
பதிப்பு ஆண்டு : 1996
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் : குழந்தைசாமி, வா.செ
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
கைது செய்யப்பட்ட நியாயங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1994)
ஆசிரியர் : செல்வகணபதி, பொன்
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
அறிவியல் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : குழந்தைசாமி, வா.செ
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 13
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 452
ISBN :
கலைஞர் கருணாநிதியின் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1971
பதிப்பு : ஆறாவது பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : கருணாநிதி, மு கலைஞர்
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 280
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan