தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பொன்னி
தொடர்பு எண் : 914424333235
முகவரி : 2/1758, சாரதி நகர், என்ஃபீல்டு அவென்யூ
மடிப்பாக்கம்
  சென்னை - 600091
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 25
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பொன்னி வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
123
ஒவ்வொரு புல்லையும்....
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இன்குலாப்
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 436
ISBN :
பாரதிதாசன் கவிதை இலக்கியங்கள் - சுயமரியாதை, சமத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : மணிகண்டன், ய
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்-திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
பாரிஸ் கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : அரவிந்தன், கி.பி
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
தகவல் பெறும் உரிமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணி, இரா
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சட்டம்
பக்கங்கள் : 104
ISBN :
நாட்டுப்புறப் பாடல்களின் அழகியல் கட்டமைப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : கனகசபை, த
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
சிந்திக்கும் நாணல் - மார்க்சியமும் மாற்றுத் தத்துவங்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : ராஜதுரை, எஸ்.வி
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : பொதுவுடமை
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
உச்சங்களின் யுகம் - வரலாற்றுப் பதிவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : ராஜதுரை, எஸ்.வி
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பொதுவுடமை
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
பாரதியின் புதுச்சேரி வாழ்க்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பச்சியப்பன், இரா
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
பாரதிதாசன் பார்வையில் பாரதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இளங்கோ, ச.சு
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 206
ISBN :
கடவுளின் எதிரி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : வேலு, சு குருவிக்கரம்பை
பதிப்பகம் : பொன்னி
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
123

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan