தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புலமை மன்றம்
மின்-அஞ்சல் : drportko@yahoo.com
தொடர்பு எண் : 919840150110
முகவரி : "மதன்மிதில்லா" 10/16, ஆறாவது குறுக்குத் தெரு
சாத்திரி நகர், அடையாறு
  சென்னை - 600020
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 12
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
புலமை மன்றம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 11
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 12
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 172
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 9
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 180
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 7
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 8
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN :
புலமை இருபத்தைந்தாண்டு நிறைவு ஆய்வுரை அடைவு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 88
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 5
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 6
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 118
ISBN :
தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : பொற்கோ
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 90
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan