தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தாய்மையகம்
முகவரி : 16, Jalan Sentul Bahagia
Persiaran Sentul Bahagia
  Kuala Lumpur - 0000
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 19
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தாய்மையகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
சங்க இலக்கியங்களில் முருகவேள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
சிறந்தது பயிற்றல் பிறந்ததன் பயனே & செய்தொழிலில் வேற்றுமையான்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
ஓர் எழுத்து ஓர் உவமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
நாலடியார் இசைப்பா
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 408
ISBN :
சமுதாயச் சன்னல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (அக்டோபர் 2007)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 82
ISBN :
நயனம் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு வெற்றி வேட்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 137
ISBN :
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஆத்திசூடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2006)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
தமிழகத்தில் தவழ்ந்தவை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (டிசம்பர் 2005)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 122
ISBN :
கால்களே நில்லுங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 318
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan