தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
முகவரி : 73 B, Jalan SG 3/10
Taman Sri Gombak
  Batu Caves - 68100
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
எழுதாத ஒப்பந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 20.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
இலையுதிர் காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வாசல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பாலமுருகன், கே
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 120.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
பிரிவு நிரந்தரமல்ல
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுப்ரமணியம், கி
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 110.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 212
ISBN :
மலேசியத் தமிழ் இலக்கியம் 2007
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 312
ISBN :
மண்புழுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : முத்துசாமி, சீ
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 182
ISBN :
லங்காட் நதிக்கரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : ரெங்கசாமி, அ
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 110
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan