தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மைதீ.சுல்தான்
முகவரி : Kuala Lumpur
  Kuala Lumpur -
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மைதீ.சுல்தான் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
மைதீ சுல்தான் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் : மைதீ சுல்தான்
பதிப்பகம் : மைதீ.சுல்தான்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan