தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம்
முகவரி : Maxwell Road
  Singapore -
Singapore
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இளையரின் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் : சத்தியநாதன், க
பதிப்பகம் : தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan