தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மறைமலை பதிப்பகம்
முகவரி : P.O Box : 633
Tanjong Pagar
  Singapore - 9108
Singapore
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மறைமலை பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
ஊஞ்சல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1983)
ஆசிரியர் : முல்லைவாணன்
பதிப்பகம் : மறைமலை பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 62
ISBN : 9971836238
கரும்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1983)
ஆசிரியர் : முல்லைவாணன்
பதிப்பகம் : மறைமலை பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 48
ISBN : 997183622x
வீணை
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1983)
ஆசிரியர் : முல்லைவாணன்
பதிப்பகம் : மறைமலை பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 44
ISBN : 9971836211
கலியின் நலிவு
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1981)
ஆசிரியர் : பழனிவேலு, ந
பதிப்பகம் : மறைமலை பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan