தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழியக்கம்
தொடர்பு எண் : 914242210778
முகவரி : 4, வள்ளியம்மை இரண்டாவது தெரு
பெரிய வலசு
  ஈரோடு - 638004
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
உலகத் தமிழியக்கம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 8)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 184
ISBN :
உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 6)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 5)
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
உலகத் தமிழியக்க ஆய்வுக் கோவை (தொகுதி - 4)
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழியக்கம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan