தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு
முகவரி : கிழாம்பாடி
  கிழாம்பாடி -
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
கிழாம்பாடி கண்ணகுல காணியாளர் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 70
ISBN :
முருங்கத்தொழுவு பெரியகுல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கண்ணகுல நற்பணிச் சேவைக்குழு
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan