தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பூம்புகார் பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914425267543
முகவரி : 127, பிரகாசம் சாலை
பிராட்வே
  சென்னை - 600108
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
பூம்புகார் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
விடியல் விழுதுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 110
ISBN :
வணக்கம் வள்ளுவ!
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 190
ISBN :
அணைக்கவா என்ற அமெரிக்கா
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
நடை மறந்த நதியும் திசை மாறிய ஓடையும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : பயணக்கட்டுரை
பக்கங்கள் : 158
ISBN :
திரும்பி வந்த தேர்வலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1985)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
அந்த நந்தனை எரித்த நெருப்பின் மிச்சம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1982
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1994)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : பூம்புகார் பதிப்பகம்
விலை : 13
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 104
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan