தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மாணவர் பதிப்பகம்
முகவரி : 11- பி குல்மோகர் குடியிருப்பு
பி - 15, தெற்கு போக்கு சாலை, தியாகராயர் நகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மாணவர் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் பாரதிதாசன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : இளவரசு, இரா
பதிப்பகம் : மாணவர் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan