தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுமன் வெளியீடு
தொடர்பு எண் : 919841349286
முகவரி : 293, அகமது வணிக வளாகம்
இராயப்பேட்டை
  சென்னை - 600014
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சுமன் வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
ஐக்கூவில் சமூகமும் உத்திகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(பிப்ரவரி 2005)
ஆசிரியர் : தமிழரசி, இரா
பதிப்பகம் : சுமன் வெளியீடு
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
படைப்போர் இலக்கியங்களில் போர் நெறிமுறைகளும் கதைமாந்தர்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : பர்வீன் சுல்தானா, இ.சா
பதிப்பகம் : சுமன் வெளியீடு
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
அந்திரயவனி படைப்போர் ஆய்வும் மூலமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : பர்வீன் சுல்தானா, இ.சா
பதிப்பகம் : சுமன் வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
காசீம் படைப்போரும் காசீம் படைவெட்டும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : பர்வீன் சுல்தானா, இ.சா
பதிப்பகம் : சுமன் வெளியீடு
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 56
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan