தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இளவழகன் பதிப்பகம்
முகவரி : 16, முதல் தளம்ஞ இரண்டாவது தெரு
பாலாஜி நகர்
  சென்னை - 600014
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
இளவழகன் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இஸ்லாமிய இனக்குழு மக்களின் வாழ்வியல் சடங்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(செப்டம்பர் 2004)
ஆசிரியர் : பர்வீன் சுல்தானா, இ.சா
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
மறவர் உறவு முறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூன் 2002)
ஆசிரியர் : சின்னத்தம்பி, எம்.ஏ
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 368
ISBN :
பாரதியார் கவிதைகளில் அணிநலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( அக்டோபர் 2002)
ஆசிரியர் : மாதவன், சி.வ
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 448
ISBN :
தமிழ் நிகண்டுகள் ஆய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( ஆகஸ்ட் 2002)
ஆசிரியர் : சற்குணம், மா
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 376
ISBN :
கமக நிலா
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( ஜூலை 1997)
ஆசிரியர் : வேலழகன், ஆ.மு.சி
பதிப்பகம் : இளவழகன் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan