தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழக ஆய்வரண்
முகவரி :
3155/A, எச்.ஏ.எல் இரண்டாம் கட்டம்
  வெங்காலூர் - 560008
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழக ஆய்வரண் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
தமிழர் வரலாறு : கிழாரியம் முதல் முதலாளியம் வரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குணா
பதிப்பகம் : தமிழக ஆய்வரண்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 44
ISBN :
திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு ( 2006 )
ஆசிரியர் : குணா
பதிப்பகம் : தமிழக ஆய்வரண்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan