தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிற்றுளி
தொடர்பு எண் : 914222607446
முகவரி : Q71, கோவைப்புதூர்
  கோவை - 641042
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சிற்றுளி வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
எங்கே.... என் மைனாக் குஞ்சுகள் ?
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சண்முகம், பி.சி
பதிப்பகம் : சிற்றுளி
விலை : 60.00
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 110
ISBN :
உங்களால் உலகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(மார்ச் 2008)
ஆசிரியர் : சண்முகம், பி.சி
பதிப்பகம் : சிற்றுளி
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 108
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan