தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தாளையன் அச்சகம்
பதிப்பகம் : Thalayan Printers (Pvt) Ltd
மின்-அஞ்சல் : thalayanprinters@wow.lk
தொடர்பு எண் : 94112324531
முகவரி : 115,மெசஞ்சர் வீதி,
  கொழும்பு - 2
இலங்கை
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தாளையன் அச்சகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
வேதாந்த விவேக சூடாமணி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : சங்கராச்சாரியார், ஸ்ரீ சுவாமிகள்
பதிப்பகம் : தாளையன் அச்சகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 92
ISBN :
வாலறிவு பேசுகிறது - லீ குவான் யூ - சிங்கப்பூரின் கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சிவம், க டாக்டர்
பதிப்பகம் : தாளையன் அச்சகம்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 9558984019

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan