தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சேதுச்செல்வி பதிப்பகம்
முகவரி : புதிய எண் ; 21 நேரு நகர் பிரதானல சாலை
சாலிக்கிராமம்
  சென்னை - 600093
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சேதுச்செல்வி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பன்முகத் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2005 )
ஆசிரியர் : ஆண்டவர், வா.மு.சே
பதிப்பகம் : சேதுச்செல்வி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 116
ISBN :
அன்புள்ள திரு திருடனுக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2000 )
ஆசிரியர் : ஆண்டவர், வா.மு.சே
பதிப்பகம் : சேதுச்செல்வி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 114
ISBN :
துறைதோறும் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 1999 )
ஆசிரியர் : ஆண்டவர், வா.மு.சே
பதிப்பகம் : சேதுச்செல்வி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 120
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan