தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சக்தி அறவாரியம்
பதிப்பகம் : Sakti Foundation
ஆரம்பித்தவர் : ஆர்.எஸ்.தனேந்திரன்
முகவரி : 72-G, Pusat Perniagaan Raya Barat
Jalan Raya Barat
  Klang - 41100
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சக்தி அறவாரியம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
அம்மாவின் கோகெட் வெட்டும் 'கொங்யெட்டின்' மணிப்புறா கூடுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : முத்துசாமி, சீ
பதிப்பகம் : சக்தி அறவாரியம்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 168
ISBN : 9789671091135
வெளிச்சம் வெளியே இல்லை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : உதயகுமார், க
பதிப்பகம் : சக்தி அறவாரியம்
விலை :
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan