தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தினைப்புனம்
பதிப்பகம் : Thinaippunam
முகவரி : மயிலிட்டி
  அல்வாய் -
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தினைப்புனம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
அலைவும் உலைவும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : குணேஸ்வரன், சு
பதிப்பகம் : தினைப்புனம்
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்-திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789555194907

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan