தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : மன இயல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
மன இயல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
குழந்தை உளவியலும் மனித மனமும் ( தூரனின் உளவியல் நூல்களின் தொகுப்பு )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : நடராஜன், சந்தியா
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : மன இயல்
பக்கங்கள் : 388
ISBN :
கருவில் வளரும் குழந்தை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : மன இயல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9788190745383
மனமும் அதன் விளக்கமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு ( 2008 )
ஆசிரியர் : தூரன்,பெ
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : மன இயல்
பக்கங்கள் : 92
ISBN : 9788190745369
முறிந்த மனங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுரேஷ், டி.ஆர்
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : மன இயல்
பக்கங்கள் : 236
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan